Luật bảo hiểm y tế mới hiện đã có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó nhiều đối tượng sẽ được thanh toán hoàn toàn chi phí khám chữa bệnh,

5 nhóm đối tượng được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh

 • Thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh với nhóm đối tượng gồm: người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng.
 • Thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với nhóm đối tượng gồm: Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng; trẻ em dưới 6 tuổi; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 
 • Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế thuộc tuyến xã. Điều này cũng được áp dụng với các trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh.
 • Khi chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.
 • Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả vượt quá 6  tháng lương cơ sở, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người tham gia khi đi đúng tuyến bảo hiểm y tế.

 

Người bệnh cần đi khám đúng tuyến để được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Các trường hợp theo Luật bảo hiểm y tế số 25/2008 không được thanh toán bảo hiểm y tế như trường hợp tự tử, tự gây thương tích hay tự tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người bệnh gây ra.

Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước thanh toán 100% phí mua thẻ bảo hiểm y tế

Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014 quy định 20 nhóm đối tượng được nhà nước thanh toán 100% phí mua thẻ bảo hiểm y tế.

 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nguyên nhân do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh chữa trị dài ngày.
 • Người mất việc và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Lực lượng công an, quân đội đang tại ngũ, học viên đang học tại các trường quân đội, công an.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 • Người đã dừng hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.
 • Người đang là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.

Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí đóng thẻ bảo hiểm y tế.

 • Người đang thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.
 • Đối tượng hộ gia đình nghèo.
 • Đối tượng là người dân tộc thiểu số, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được quy định trong luật.
 • Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.
 • Đối tượng là người thân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
 • Đối tượng là người thân của người có công với cách mạng, trừ cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
 • Đối tượng là người thân của lực lượng quân nhân, công an nhân dân.
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.