Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đã bắt đầu cấp mới, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội theo bộ mã số mới đối với những người tham gia bảo hiểm.

Tại cuộc họp thông tin thường kỳ về công tác bảo hiểm xã hội diễn ra chiều ngày 29/08/2017, Phó trưởng Ban thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Vũ Mạnh Chữ cho biết, cơ quan này đã bắt đầu cấp lại, cấp mới thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội theo bộ mã số mới.

cap-the-bao-hiem-y-te-va-so-bao-hiem-xa-hoi-theo-ma-so-dinh-danh1

Ông Chữ nêu rõ: “Đây là mã số định danh cá nhân duy nhất để ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, do Bảo hiểm xã hội cấp nhằm đảm bảo quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng cũng như hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, làm căn cứ cấp sổ, thẻ điện tử. Mã số bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm 10 chữ số (2 số đầu là mã tỉnh, 8 số tiếp theo là số tự nhiên) và là số sổ bảo hiểm xã hội, đồng thời là 10 số cuối thẻ bảo hiểm y tế”,

Cụm từ “Số sổ” in trên bìa và tờ rời của sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng cụm từ “Mã số” trên thẻ bảo hiểm y tế mới. Ví dụ: Bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội trước đây in “Số sổ: 0118000001”, sẽ được đổi thành “Mã số: 0118000001”.

Ông Chữ nhấn mạnh: “Người có mã số bảo hiểm xã hội sẽ chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội khi tham gia để được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuận lợi trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng và hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của mình. Nếu người tham gia không nhớ, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý”.

cap-the-bao-hiem-y-te-va-so-bao-hiem-xa-hoi-theo-ma-so-dinh-danh2

Đại diện bên Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, cơ quan này vẫn đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính đồng thời rút ngắn thời gian cấp sổ, cấp thẻ xuống còn 5 ngày (thẻ bảo hiểm y tế từ 7 ngày xuống còn 5 ngày và sổ bảo hiểm xã hội từ 20 ngày xuống còn 5 ngày).

Với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi ngày, tháng, năm sinh; họ, tên, chữ đệm; giới tính, dân tộc; quốc tịch; do bị mất, hỏng; sẽ cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội, hoặc gộp sổ bảo hiểm xã hội, thời gian hoàn tất thủ tục sẽ giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày.

Ông Chữ cũng cho biết thêm “Với trường hợp không thay đổi thông tin thì việc cấp lại sổ, thẻ sẽ chỉ mất khoảng 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh mà tham gia thẻ bảo hiểm y tế sẽ thực hiện cấp lại thẻ trong ngày”.