0911 461 955(HOTLINE)
024 3927 5568 (CSKH)

Hướng dẫn yêu cầu bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm là bằng chứng của toàn bộ quá trình điều trị của Quý khách, vì vậy Quý khách cần lưu ý thu thập đủ chứng từ y tế và chứng từ tài chính của mỗi một hạng mục điều trị mình đã phải thực hiện tại Cơ sở y tế.

Download

Danh sách bệnh viện được bảo lãnh viện phí của VBI

Phần lớn cơ sở y tế chúng tôi chỉ bảo lãnh viện phí khám điều trị nội trú.Quý khách có thể chọn điều trị tại bất kỳ Cơ sở y tế hợp pháp nào khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tuy nhiên Quý khách tự thanh toán chi phí trước, sau đó làm hồ sơ yêu cầu thanh toán bồi thường sau.

Các điểm loại trừ chính

Bảo hiểm sức khỏe Hồng Ngọc sẽ không bồi thường trong một số trường hợp, Người được bảo hiểm cần đọc và hiểu rõ những điểm loại trừ này để làm căn cứ xem xét khi làm yêu cầu chi trả bảo hiểm nếu xảy ra sự cố.

Danh dách bệnh áp dụng thời gian chờ

Thời gian chờ: Là khoảng thời gian được tính kể từ ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm gần nhất của quyền lợi bảo hiểm có áp dụng thời gian chờ đó. Trong khoảng thời gian đó, Người được bảo hiểm không được thanh toán cho một quyền lợi bảo hiểm cụ thể.