Theo quy định của nhà nước, những người phục vụ, người có công với cách mạng sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Vậy khi đi khám chữa bệnh, đối tượng này được hưởng quyền lợi như thế nào khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế?

Căn cứ theo quy định của Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC (tại điểm O khoản 3 Điều 1) thì những đối tượng sau được gọi là người phục vụ, người có công với cách mạng và được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế:

Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;

Người phục vụ bệnh binh, thương binh đã suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình;

Người phục vụ người bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Che-do-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang1

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp trên sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nếu thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế của người phục vụ, người có công với cách mạng thì căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH:

Điều 2. Cấu trúc mã thẻ bảo hiểm y tế

1. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ, theo bảng chữ cái latinh, là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mã đối tượng đóng bảo hiểm y tế được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế.

2. Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

PV: Người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm: người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình; người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên ở gia đình; người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình.

c. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo sthứ tự từ 1 5) là mức hưởng bảo hiểm y tế. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Che-do-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang2

d. Ký hiệu bằng s4: Được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả bảo hiểm y tế (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, vật tư y tế, hóa chất và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD“.

Như vậy, nếu bạn được cấp thẻ bảo hiểm y tế của người phục vụ người có công với cách mạng mã PV thì quyền lợi bảo hiểm y tế của bạn là: được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả bảo hiểm y tế và 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng và từ ngày 1/5/2016 là 1.210.000 đồng.