Hiện nay website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bổ sung tính năng mới cho phép người tham gia Bảo hiểm xã hội có thể trả cứu thông tin thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội online  của người lao động làm việc tại các công ty, cơ quan nhà nước, tham gia đóng bảo hiểm xã hội thông qua các doanh nghiệp đó.

Các bạn có thể truy cập vào website: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

Sau đó làm theo các bước sau:

Bước 1

Chọn tỉnh, TP nơi bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Chọn cơ quan BHXH thuộc các quận hoặc huyện mà Doanh nhiệp tham gia đóng BHXH cho bạn ở đó 

 

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

Chỉ cần thực hiện theo đúng các bước trên là bạn có thể tra cứu cũng như theo dõi quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội của mình cũng như mức lương đóng là bao nhiêu.