Việc cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho người mua thực tế gặp không ít sai sót. Nhiều người nhận được thẻ tên của chính mình nhưng lại sai ngày sinh. Vậy những trường hợp sai sót thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế phải làm thế nào?

Ngày 6/2/2018, ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cho biết: Vừa qua có xảy ra một số sai sót, trong đó có trường hợp thẻ Bảo hiểm y tế ghi chưa đúng thông tin của bệnh nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính…

khan-truong-khac-phuc-nhung-sai-sot-trong-cap-the-bao-hiem-y-te1

Khi đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ Bảo hiểm y tế, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Trường hợp thẻ Bảo hiểm y tế cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số Bảo hiểm xã hội (thẻ Bảo hiểm y tế mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia cần liên hệ với Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

Trường hợp thẻ Bảo hiểm y tế cấp theo mã số Bảo hiểm xã hội có thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục nhưng ghi chưa đúng, người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ cung cấp thêm thông tin về tên, địa chỉ của các đơn vị nơi đã có quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ cho Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ. Cơ quan Bảo hiểm xã hội điều chỉnh dữ liệu và in thẻ mới ngay trong ngày.

khan-truong-khac-phuc-nhung-sai-sot-trong-cap-the-bao-hiem-y-te2

Việc khẩn trương khắc phục những sai sót khi cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho người tham gia có ý nghĩa to lớn. Việc nhanh chóng khắc phục sai lầm cho thấy Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Việt Nam đã có sự theo dõi quá trình phát thẻ y tế cho người dân cũng như đảm bảo chính xác. Đồng thời qua đó có thể rút ra được những kinh nghiệm thực tế để hạn chế tối đa những sai sót trong những lần làm thẻ Bảo hiểm y tế sau.