Do có sự thay đổi lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng nên mức đóng và hưởng bảo hiểm y tế cũng có xu hướng tăng lên. 

Mức đóng bảo hiểm y tế một số đối tượng hiện nay

Theo điều 7 Nghị đinh 145/2018/NĐ-CP, phí đóng bảo hiểm y tế 2019 như sau:

a) Đóng 4,5% tiền lương tháng với các đối tượng:

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

+ Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương.

+ Cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đóng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

c) Đóng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản với người đang trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

d) Đóng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

đ) Đóng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác.

e) Đối tượng mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

  • Người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
  • Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng người thứ nhất;
  • Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng người thứ nhất;
  • Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng người thứ nhất;
  • Người thứ 5 trở đi đóng bằng 50% mức đóng người thứ nhất.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thay đổi mức phí đóng bảo hiểm y tế 

Do thay đổi về mức lương cơ sở nên đối tượng bị thay đổi mức tính phí chủ yếu là đối tượng mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và những người được tính lương theo hệ số lương cơ sở nhân lên.

Đối tượng mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thay đổi như sau:

– Người thứ 1: Trước 1/7: mức đóng người thứ 1, 62.550 đồng/tháng; 1 năm là: 750.600 đồng.Sau 67.050 đồng/tháng; 1 năm là: 804.600 đồng.

– Người thứ 2: Trước 1/7: mức đóng người thứ 2, 43.785 đồng/tháng; 1 năm là: 525.420 đồng. Sau 46.935 đồng/tháng; 1 năm là: 563.220 đồng.

– Người thứ 3: Trước 1/7: mức đóng người thứ 3, 37.530 đồng/tháng; 1 năm là: 450.360 đồng. Sau 40.230 đồng/tháng; 1 năm là: 482.760 đồng.

– Người thứ 4: Trước 1/7: mức đóng người thứ 4, 31.275 đồng/tháng; 1 năm là: 375.300 đồng. Sau 33.525 đồng/tháng; 1 năm là: 405.300 đồng.

– Người thứ 5 trở đi: Trước 1/7: mức đóng người thứ 4, 25.020 đồng/tháng; 1 năm là: 300.240 đồng.. Sau 26.820 đồng/tháng; 1 năm là: 321.840 đồng.

Sau ngày 1/7/2019, mức đóng bảo hiểm y tế  tăng cao nhất 54.000 đồng và thấp nhất là 21.600 đồng mỗi người.

Minh họa trước, sau ngày 1/7/2019, mức đóng bảo hiểm y tế. Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế thay đổi ở một số đối tượng

Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (hiện hành là thấp hơn 208.500 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

Người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 8.940.000 đồng sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (Mức cũ trước ngày 1/7 là 8.340.000 đồng).

Tính đến hết tháng 5/2019, số người tham gia bảo hiểm y tế đã đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số với hơn 84,5 triệu người. Với việc không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, mục tiêu năm 2025 có trên 95% dân số có bảo hiểm y tế là hoàn toàn có thể thực hiện được.