Do thay đổi mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ thay đổi trong mức hưởng bảo hiểm y tế theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Mức hưởng Bảo hiểm y tế thay đổi do tăng mức lương cơ sở

Ngày 9/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, mức lương cơ sở tăng lên 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành thành 1.490.000 đồng/tháng và được áp dụng từ ngày 01/7/2019.

Theo đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1602/BHXH-CSYT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước, các bộ ngành liên quan về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế là lựa chọn của nhiều người bệnh khi đau ốm.

Người bệnh vào viện trước ngày 01/7/2019 nhưng ra viện sau ngày 01/7/2019 thì mức hưởng bảo hiểm y tế vẫn theo quy định mới.

Những thay đổi chính về mức hưởng bảo hiểm y tế

Đầu tiên, mức hưởng bảo hiểm y tế là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương với 223.500 đồng);

Mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở(tương đương với 8.940.000 đồng), trừ trường hợp người bệnh vượt tuyến, tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Mức hưởng bảo hiểm y tế hỗ trợ người tham gia khi đau ốm.

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau: Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh (tương đương với 223.500 đồng).

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế  theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở(tương đương với 745.000 đồng) tại thời điểm ra viện.

Đồng thời, mức hưởng chi phí vật tư y tế cho 01 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật theo Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT không quá 45 tháng lương cơ sở sẽ tăng lên(tương đương 67 triệu đồng).

Hồ sơ để nhận mức hưởng bảo hiểm y tế

Người bệnh và thân nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Điều 28 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, gồm các loại giấy tờ sau:

  • Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng minh thư hay thẻ căn cước công dân.
  • Giấy ra viện, phiếu khám chữa bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám chữa bệnh đề nghị thanh toán.
  • Hóa đơn ra viện và các chứng từ liên quan.
  • Giấy ủy quyền hoặc giấy xác nhận đại diện hợp pháp cho người bệnh với người thanh toán hộ.

Bản chất của bảo hiểm y tế là chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính cho những người tham gia. Trong nhiều năm qua, rất nhiều người bệnh không may ốm đau đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ. Nhờ đó, người bệnh vượt được qua giai đoạn khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường, không bị rơi vào cảnh bần cùng. Hy vọng những thay đổi trong chính sách bảo hiểm y tế sẽ được người dân ủng hộ và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho từng người dân.