Từ năm 2018, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ có những thay đổi để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), chủ yếu liên quan đến những trở ngại do việc sai sót thông tin in trên thẻ mà trách nhiệm thuộc về cơ quan bảo hiểm.

Hiện nay, có nhiều trường hợp bệnh nhân phản ánh về việc khi đi khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn liên quan tới tấm thẻ bảo hiểm y tế mới. Đó là việc thẻ bảo hiểm y tế in sai, thiếu thông tin hay thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn mà chưa được cấp đổi kịp thời. Điều này đã làm nhiều người bệnh bị gián đoạn, hay gặp nhiều vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh.

Thẻ BHYT hết hạn có được khám bệnh không?

nguoi-dan-van-duoc-kham-chua-benh-khi-the-bhyt-het-han01

Tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí tháng 2 vừa qua, ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho hay, thời gian gần đây, cơ quan này nhận được nhiền phản ánh về đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh thời gian.

Chẳng hạn như việc, thẻ bảo hiểm y tế in nhầm thông tin, ghi không đúng mức hưởng hay thẻ đã hết hạn mà chưa nhận được thẻ mới…

Về vấn đề này, ông Sơn khẳng định: “Trong bất kỳ tình huống nào, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế phải được đảm bảo, nhất là trong bối cảnh sai sót đó không thuộc về những người bệnh – người có thẻ bảo hiểm y tế.”

Những lưu ý trên thẻ BHYT từ năm 2018

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2017, số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 81 triệu người – tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 81,7% năm 2016 lên 86,4% năm 2017.

Trong tháng 1/2018 đã có 12.272.483 lượt người khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên toàn quốc. So sánh tháng 01/2018 với tháng 01/2017: Số lượt khám chữa bệnh tăng: 22%; Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng: 6%; Bình quân chi phí chung giảm: 13%.

nguoi-dan-van-duoc-kham-chua-benh-khi-the-bhyt-het-han02

Ông Chu Minh Tộ – Trưởng ban sổ thẻ (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) cho biết, người dân cần lưu ý về một số điểm in trên thẻ bảo hiểm y tế từ năm 2018 để công tác khám chữa bệnh được thuận lợi.

Trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế in sai họ tên, ngày sinh, giới tính của người tham gia, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Nếu thẻ bảo hiểm y tế cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số bảo hiểm xã hội (thẻ bảo hiểm y tế mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia bảo hiểm y tế cần liên hệ ngay với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

nguoi-dan-van-duoc-kham-chua-benh-khi-the-bhyt-het-han03

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế cấp theo mã số Bảo hiểm Xã hội có thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục ghi chưa đúng, người tham gia cung cấp thêm thông tin về tên, địa chỉ của các đơn vị nơi đã có quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ.

“Liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế có sai sót, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm với thông tin người tham gia có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ bảo hiểm y tế mới cho người tham gia ngay trong ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 238/BHXH-CNTT ngày 22/01/2018 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,” ông Chu Minh Tộ chỉ rõ.