Từ năm 2018, thẻ bảo hiểm y tế sẽ xoá bỏ phần giá trị đến của thẻ và từ 1/1/2019 việc in, cấp lại thẻ sẽ không được thực hiện (trừ trường hợp mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ). Việc làm này nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí in ấn.

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nào?

Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất có trách nhiệm tiếp nhận và cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho những trường hợp thay đổi thông tin trên thẻ.

Những điểm mới nhất về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

Đổi thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia thuộc các trường hợp sau: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã CK2 sang mã CC1.

Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (có mã đối tượng KC), nhưng không phải là đối tượng Cựu chiến binh được đổi mức hưởng trên thẻ từ mã 2 sang mã 4.

Người thuộc hộ nghèo đa chiều (không thuộc 02 trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) được đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã HK3.

Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã ND4 cho người thuộc hộ gia đình mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở và được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được đổi mức hưởng trên thẻ từ mã CT4 sang mã CT2.

Những điểm mới nhất về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

Nếu người tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan bảo hiểm xã hội phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với những trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng, danh sách đối tượng đổi thẻ mới. Nếu thẻ cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng chưa theo quy định mới, thì đổi thẻ theo mức hưởng cao nhất được áp dụng từ ngày 1/12/2018.

Ngoài ra, đối với những người mới tham gia bảo hiểm y tế, cần bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng bảo hiểm y tế. Theo đó, người lao động đang hưởng chế độ thai sản hoặc nuôi con nuôi có mã đối tượng ký hiệu là NO và mã mức hưởng ký hiệu bằng số 4; Cựu chiến binh có mã đối tượng ký hiệu là CB và mã mức hưởng ký hiệu bằng số 2…

Quy định trong khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế

Nếu thẻ bảo hiểm y tế thiếu ảnh thì người tham gia cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế kèm theo 1 trong những giấy tờ tùy thân hợp pháp có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, chứng minh thư nhân dân…

Cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn người tham gia nộp 2 ảnh (2x3cm), 1 ảnh dán trên thẻ bảo hiểm y tế (có đóng dấu giáp lai của cơ quan bảo hiểm xã hội); 1 ảnh lưu cùng hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Những điểm mới nhất về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cần hướng dẫn người tham gia – trẻ em dưới 6 tuổi khi đến khám chữa bệnh dùng bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh thay thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ sở y tế tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để xác định trẻ đã được hay chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Nếu trẻ đã được phát hành thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng bảo hiểm y tế theo số thẻ và nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của trẻ. Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh chỉ được sử dụng thay thẻ bảo hiểm y tế khi trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.