Khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), điều được rất nhiều người dân quan tâm là các qui định về đăng ký khám bảo hiểm y tế ban đầu. Sau đây là những điều cần biết về đăng kí nơi khám bảo hiểm y tế ban đầu.

Được chọn đăng ký nơi khám bảo hiểm y tế ban đầu

Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT,   người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

nhung-dieu-can-biet-ve-noi-dang-ki-kham-bao-hiem-y-te-ban-dau-1

Theo đó, người tham gia BHYT không bị giới hạn phạm vi địa giới hành chính về việc đăng ký nơi khám bảo hiểm y tế ban đầu. Thẻ BHYT có thể do BHXH 1 tỉnh khác phát hành và người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu tại một tỉnh khác để thuận tiện trong công việc.

Như vậy, người dân có thể lựa chọn đăng ký nơi khám bảo hiểm Y tế ban đầu sao cho phù hợp với điều kiện công việc mà không phải đăng ký theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Người nào được đăng kí khám bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến thành phố và trung ương?

Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị.

nhung-dieu-can-biet-ve-noi-dang-ki-kham-bao-hiem-y-te-ban-dau-2

– Đối tượng công tác trong quân đội khi nghỉ hưu; đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW được đăng ký nơi khám bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở KCB: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Y học Phòng không – không quân.

– Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của Thành phố (đã được Ban Bảo vệ sức khỏe Thành phố cấp sổ khám bệnh): được đăng ký KCB ban đầu tại các phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố hoặc các phòng khám sức khỏe cán bộ tại các bệnh viện

Thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Thực tế, do công tác quản lý, nhiều đại lý thu hay UBND xã phường có thể yêu cầu người tham gia bảo hiểm Y tế lựa chọn đăng ký nơi khám bảo hiểm Y tế ban đầu là các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương. Tuy nhiên, nếu không thực sự phù hợp và thuận tiện, người tham gia BHYT vẫn có quyền thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu.

nhung-dieu-can-biet-ve-noi-dang-ki-kham-bao-hiem-y-te-ban-dau-3

Trường hợp người tham gia BHYT muốn thay đổi đăng ký nơi khám bảo hiểm y tế ban đầu thì có thể thay đổi ngay khi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu gồm:

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

– Thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra, phải nộp thêm Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân bản sao có chứng thực.

Những lưu ý về thay đổi đăng kí nơi khám bảo hiểm y tế ban đầu

 Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu quý.

nhung-dieu-can-biet-ve-noi-dang-ki-kham-bao-hiem-y-te-ban-dau-4

Cơ sở khám chữa bệnh nơi mà bạn muốn thay đổi làm đăng kí nơi khám bảo hiểm y tế ban đầu phải thuộc danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu phải thuộc đối tượng được đăng kí ở bệnh viện này.

Thủ tục đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu sẽ được thực hiện trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.