Rất nhiều quyền lợi bảo hiểm cho người mẹ trước khi sinh đã được thay đổi và cập nhật năm 2019. Chính vì thế, các gia đình đang có kế hoạch sinh con không nên bỏ qua những thông tin sau đây.

Quyền lợi thai sản khi tham gia bảo hiểm y tế

Theo điều 21, Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, tùy vào nơi thai phụ chọn để sinh mà quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả như sau:

Trường hợp thai phụ sinh con đúng tuyến sẽ được hưởng:-

 • 100% tại cơ sở y tế tuyến xã;
 • 95% nếu thai phụ thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Trường hợp thai phụ sinh con trái  tuyến sẽ được bảo hiểm y tế chi trả:

 • 40% chi phí khi sinh tại bệnh viện tuyến trung ương;
 • 60% chi phí khi sinh tại bệnh viện tuyến tỉnh;
 • 100% chi phí nếu sinh tại bệnh viện huyện.

Người mẹ có nhiều quyền lợi khi mang thai.

Giấy tờ mẹ cần chuẩn bị để thanh toán bảo hiểm y tế khi sinh

Theo điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014, thai phụ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Thẻ căn cước công dân hay giấy chứng minh nhân dân;
 • Giấy ra viện, hồ sơ bệnh án.
 • Các loại hóa đơn và các chi phí có chứng từ liên quan như đơn thuốc.

Sau đó, sản phụ hay người thân nộp trực tiếp giấy tờ tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi cư trú. Trong thời gian 40 ngày từ lúc nhận đủ hồ sơ, bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán đầy đủ các chi phí khi sinh con.

Thời gian nghỉ thai sản

Thời gian nghỉ thai sản giúp người phụ nữ vừa làm tốt được thiên chức sinh con, nuôi con vừa hoàn thành tốt công việc được giao.

 • Thời gian khám thai: Theo điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thai phụ được nghỉ 5 lần, mỗi lần 1 ngày, tổng là 5 ngày đi khám thai và được tính theo ngày làm việc.
 • Khi sinh con: Theo điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh hai con trở lên, mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.
 • Khi tránh thai: theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động nữ khi đặt vòng tránh thai được nghỉ 7 ngày, và 15 ngày với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Người lao động nữ có thể nghỉ thai sản vào bất cứ lúc nào và đi làm khi hết thời hạn cho phép.

Cả hai vợ chồng đều được nghỉ khi sinh con theo quy định.

Trong 30 ngày đầu kể từ ngày sinh con, người chồng được nghỉ số ngày quy định theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 • Sinh thường: 5 ngày;
 • Sinh mổ dưới 32 tuần tuổi: 7 ngày;
 • Sinh đôi thường: 10 ngày, sinh ba trở lên mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày;
 • Sinh đôi mổ: 14 ngày.

Tiền hưởng trợ cấp thai sản tăng

Từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở và lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 100.000 đồng vì thế mẹ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ tại tháng lao động nữ sinh con từ 2.780.000 đồng lên 2.980.000 đồng.

Trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, mà chồng tham gia thì chồng được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tương đương với 2.980.000 đồng.

Chỉ cần vợ hoặc chồng tham gia bảo hiểm xã hội, gia đình vẫn nhận được tiền thai sản.

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, mỗi tháng nghỉ lao động nữ sinh con được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ sinh.

Thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh

Trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà người nữ lao động vẫn chưa đủ sức khỏe, luật quy định thời gian nghỉ như sau:

 • Sinh một lần từ 2 con trở lên: tối đa 10 ngày;
 • Sinh mổ: tối đa 7 ngày;
 • Trường hợp khác: 5 ngày.

Mức hưởng mỗi ngày bằng 0,3 nhân với mức lương cơ sở.

Với rất nhiều quyền lợi và hỗ trợ, mỗi người phụ nữ khi có dự định sinh con nên tham gia vào hệ thống bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội để có thể giảm gánh chi phí cho cuộc sinh nở sắp tới của mình.