Năm 2017, Đắk Lắk đang tích cực triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Tại nhiều địa phương đã có những chuyển biến tích cực

Xã Ea Tu trong những năm gần đây, được Bảo hiểm xã hội thành phố Buôn Ma Thuột đánh giá là một trong những địa phương đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác phát triển bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ea Tu, phụ trách đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện, Bà Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết: điểm đáng chú ý là xã Ea Tu có đến 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, khi còn thực hiện chính sách hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở Ea Tu đạt khá cao, nhiều năm đạt 100%.

phan-dau-thuc-hien-chi-tieu-bao-phu-bao-hiem-y-te1

Tuy nhiên, từ khi xóa bao cấp bảo hiểm y tế cho đối tượng này, việc vận động tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn gặp những khó khăn nhất định. “Trước tình hình này, xã đã quan tâm chỉ đạo thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về bảo hiểm y tế, giúp người dân nhận thức được lợi ích thiết thực của bảo hiểm y tế. Mặt khác, xã giao cho Hội Phụ nữ triển khai công tác vận động lồng ghép với sinh hoạt của chi hội các thôn, buôn. Chị em phụ nữ là “tay hòm chìa khóa” của gia đình mà thông tỏ chính sách bảo hiểm y tế thì việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ dễ dàng hơn”, bà Dung chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc xã, kiêm phụ trách đại lý bảo hiểm y tế xã Hòa Phú (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, đến giữa tháng 8, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại xã này đạt 75% dân số, so với chỉ tiêu của xã năm 2017 là 80%. “5% còn lại tương ứng với hơn 800 người tham gia bảo hiểm y tế trong 4 tháng cuối năm thì chúng tôi phấn đấu sẽ đạt được”, bà Hương nhận định. Theo bà Hương, công tác phát triển bảo hiểm y tế toàn dân được hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc, bởi xác định đây là hoạt động không chỉ phục vụ lợi ích người dân mà còn là một trong những chỉ tiêu phấn đấu để được công nhận “xã nông thôn mới” vào năm sau.

Chú trọng vận động các đối tượng tiềm năng

phan-dau-thuc-hien-chi-tieu-bao-phu-bao-hiem-y-te2

Tuy nhiên, để thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh Đắk Lắk năm 2017 là 81,6%, cần nỗ lực nhiều hơn của các địa phương, các đơn vị bảo hiểm xã hội cùng đội ngũ cộng tác viên đại lý; nhất là ở các địa phương có dân số lớn. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Trà, từ nay đến cuối năm, thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu thu hút tham gia thêm 48.000 thẻ bảo hiểm y tế để đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố (80,02%); trong đó, có 38.000 thẻ gia hạn, phát triển mới khoảng 10.000 thẻ. “Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về bảo hiểm y tế. Ngoài đối tượng của các hội, đoàn thể như nông dân, phụ nữ, thanh niên…; Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các tổ chức, chức sắc tôn giáo để mở rộng kênh phổ biến chính sách bảo hiểm y tế đến đồng bào có đạo. Đồng thời tập trung vận động tham gia bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng ven”, bà Trà nói. Bà Trà cũng nhấn mạnh để công tác phát triển bảo hiểm y tế đạt kế hoạch, đòi hỏi có sự quan tâm, chỉ đạo tích cực hơn của cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp của các tổ chức đoàn thể quần chúng các xã, phường.

phan-dau-thuc-hien-chi-tieu-bao-phu-bao-hiem-y-te3

Ở phạm vi toàn tỉnh, ông Lê Xuân Khánh, Trưởng phòng Khai thác – Thu nợ Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, cho rằng để đảm bảo đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh, ngoài việc tiếp tục duy trì ổn định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế “truyền thống” lâu nay, cần chú trọng khai thác các đối tượng tiềm năng đang có tỷ lệ thấp như học sinh, sinh viên, doanh nghiệp tư nhân, người lao động tự do.