South Asia Services là công ty có vốn nước ngoài chuyên về tuyên bố giải quyết. Cho đến nay, chúng tôi đã được quản lý hàng ngàn yêu cầu cho một phạm vi rộng của các công ty bảo hiểm và môi giới, mà kết quả trong danh tiếng hoàn hảo của chúng tôi và tiếp tục mở rộng. Với mục tiêu xây dựng lên vị trí dẫn đầu thị trường tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp nhanh chóng, dịch vụ chuyên nghiệp và đáp ứng thỏa đáng cho các nhu cầu cá nhân của khách hàng.

logo-sas-wtw-full

Bên cạnh phát triển tổ chức, South Asia Services cũng tập trung vào phát triển con người, những người đang làm việc siêng năng để cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng cao về thời gian và chất lượng.