Được thành lập vào tháng 11, năm 1997, Công ty bảo hiểm liên hiệp UIC là kết quả của sự liên doanh giữa công ty bảo hiểm Hồ Chí Minh (Bảo Minh), Sompo Japan Insurance và công ty TNHH LIG Insurance.

 

uic

Trong suốt những năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, với châm ngôn hoạt động:”quyền lợi khách hàng là sự quan tâm hàng đầu, UIC đã phục vụ những khách hàng trong và ngoài nước rồi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Do vậy, UIC được bầu là một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất ở Việt Nam, mở rộng hoạt động kinh doanh đến những nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Nhật.