Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng thẻ Bảo hiểm sức khỏe Hồng Ngọc được nhanh chóng và tiện lợi nhất, Bệnh Viện Hồng Ngọc xin gửi tới quý khách hàng quy trình bảo lãnh viện phí như sau:

quytrinhboithg