Tính đến hết tháng 12/2017, tổng số nợ đọng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Đà Nẵng là hơn 127 tỉ đồng, chiếm 2,90% so với tổng số phải thu. 

Doanh nghiệp cố tình lách luật

Thời gian qua, việc nợ đọng Bảo hiểm xã hội của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng gia tăng, từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động làm thâm hụt quỹ Bảo hiểm xã hội, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh tại thành phố.

quyet-liet-tien-hanh-thu-hoi-no-dong-bao-hiem-xa-hoi-va-bao-hiem-y-te

Ông Lê Anh Nhân, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khó khăn nhất là những doanh nghiệp cố tình lách luật, không đóng kịp thời Bảo hiểm xã hội hàng tháng mà cố tình chậm đóng nhằm chiếm dụng quỹ Bảo hiểm xã hội (trong vòng 30 ngày). Hơn nữa doanh nghiệp là chi nhánh, toàn bộ nguồn tài chính gần như phụ thuộc vào công ty mẹ ở địa phương khác, vì vậy công tác thu hồi nợ ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn”.

Một nguyên nhân quan trọng không kém là nhận thức của người lao động cũng như chủ sử dụng lao động chưa cao, nên doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ. Số doanh nghiệp lớn, trong khi không ít doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và nộp thuế tại quận tuy nhiên lại không hoạt động trên địa bàn nên rất khó rà soát, tuyên truyền, kiểm tra những doanh nghiệp nợ, trốn đóng Bảo hiểm xã hội … Đồng thời, trên địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp xây dựng cơ bản, xây lắp, cầu đường, thi công cơ giới đang gặp phải không ít khó khăn trong quyết toán các công trình đã đầu tư thi công, kể cả công trình có vốn nhà nước mà đến nay chưa có cơ chế tháo gỡ.

Tăng cường thanh tra, chủ động quyết liệt thu hồi nợ đọng

quyet-liet-tien-hanh-thu-hoi-no-dong-bao-hiem-xa-hoi-va-bao-hiem-y-te2

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác thu và giảm thiểu nợ đọng.

Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận bám sát doanh nghiệp để vận động tuyên truyền và theo dõi phát sinh nợ đọng mới, đồng thời xuống tận cơ sở để đôn đốc và nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động đóng Bảo hiểm xã hội đúng quy định.

Đối với các doanh nghiệp vẫn tiếp tục nợ kéo dài (nợ từ 3 tháng trở lên) đã thực hiện các biện pháp đôn đốc mà vẫn tiếp tục không thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn cho người lao động thì phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016.

quyet-liet-tien-hanh-thu-hoi-no-dong-bao-hiem-xa-hoi-va-bao-hiem-y-te3

Đặc biệt, trong quý 1 năm 2018, Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Công an thành phố thành lập đoàn liên ngành trực tiếp nhằm tuyên truyền đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố để làm hồ sơ khởi kiện ra tòa nếu doanh nghiệp vẫn chây ì.

Ông Lê Anh Nhân nhấn mạnh: “Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời có hướng chỉ đạo, và yêu cầu công tác thanh tra chuyên ngành có những hướng xử lý nếu doanh nghiệp vẫn cố tình”.