Hà Nội hiện đang là thành phố có thực trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội thuộc mức cao ở nước ta. Do đó, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phải quyết tâm thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, năm 2018 vừa qua, ngành này đã thanh tra chuyên ngành tại trên 8000 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại trên 9000 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại trên 5000 đơn vị, doanh nghiệp.

Quyết liệt xử lý tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Qua đó đã cho thấy những bất cập đang tồn tại hiện nay như trên 44 nghìn lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng không đủ thời gian, trên 47 nghìn lao động đóng không đủ mức quy định. Từ đó đã thu được hơn 1900 tỷ đồng tiền nợ đóng của các đơn vị, thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế được hơn 158 tỷ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không tuân thủ quy định.

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cùng với cơ quan Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên khắp hơn 40 tỉnh, thành; kết quả là đã thu hồi về Quỹ bảo hiểm y tế hàng trăm tỷ đồng từ những thanh toán không đúng quy định.

Ngành bảo hiểm xã hội hiện đang đối mặt với không ít những rào cản như tồn tại tình trạng một số đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; một số đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng sản xuất kinh doanh…

Việc phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan liên quan về quản lý doanh nghiệp chưa thống nhất, nhiều địa phương chưa phối hợp tốt với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý. Quy trình, quy định xử lý kết luận sau thanh kiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều bất cập. Nhiều sai phạm trong hoạt động chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa được xử lý. Các đối tượng được thanh kiểm tra nhiều khi chống đối, không hợp tác. Tình trạng trục lợi quỹ ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế diễn biến phức tạp…

Quyết liệt xử lý tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đáng chú ý, Hà Nội hiện đang là thành phố có thực trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (bằng cách không khai báo lao động hoặc khai báo không đầy đủ) thuộc mức cao ở nước ta. Do đó, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phải quyết tâm thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thanh kiểm tra, giảm nợ đọng.

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chính là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người tham gia, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội cho mọi công dân.

Nghị quyết 28 về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của người tham gia, hứa hẹn tạo bứt phá trong năm 2019. Theo đó, hướng tới hoàn thành tỷ lệ bao phủ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi đến năm 2030 là 60%. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng hướng tới đối tượng lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức.

Ngoài ra, Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu thông qua ngân sách Nhà nước, huy động các nguồn lực xã hội. Đặc biệt, sẽ có lộ trình giảm dần từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm, tiến tới còn 10 năm.