Để thuận tiện cho Quý khách trong việc hoàn thiện các thủ tục yêu cầu bồi thường, xin vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Thu thập đầy đủ các chứng từ của Hồ sơ yêu cầu bồi thường
  • Điền vào Giấy yêu cầu bồi thường
  • Chuyển hồ sơ cho UIC để yêu cầu bồi thường

(Xem phần địa chỉ liên hệ)

TAI NẠN
NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT
1. Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ (điện thoại, email, tài khoản ngân hàng (tên-số tài khoản, tên và địa chỉ ngân hàng).1. Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ (điện thoại, email, tài khoản ngân hàng (tên-số tài khoản, tên và địa chỉ ngân hàng).
2. Bản tường trình tai nạn: người yêu cầu bồi thường tự viết (thời gian, địa điẻm, hoàn cảnh tai nạn)2.Phiếu khám, sổ khám ghi rõ chẩn đoán kết luận của bác sĩ, kết quả xét nghiệm , chiếu chụp (nếu có), đơn thuốc có ghi tên thuốc, số lượng, ngày điều trị (không sửa & tẩy xoá số lượng thuốc)
3. Biên bản tai nạn giao thông của Công an (đối với tai nạn nghiêm trọng) và xác nhận của công ty (trường hợp tai nạn lao động).3. Giấy nhập viện và xuất viện.
4. Bản sao giấy tờ xe và bằng lái (xe từ 70cc trở lên nếu là tai nạn giao thông).4. Chỉ định mổ của bác sĩ điều trị, Hoá đơn, chứng từ của ca mổ, ghi rõ phương pháp phẫu thuật và điều trị.
5. Đơn thuốc & hoá đơn gốc (theo quy định của công ty bảo hiểm: trên 200 000 VNĐ phải có hoá đơn VAT).5. Đơn thuốc & hoá đơn gốc (theo quy định của công ty bảo hiểm: trên 200 000 VNĐ phải có hoá đơn VAT).
6. Chỉ định thời gian nghỉ của bác sĩ điều trị hoặc chứng nhận nghỉ BHXH.6. Chi phí cho y tá tại nhà: bản sao CMND,thẻ nhân viên và hoá đơn.
7. Giấy chứng thương, chứng tử, giấy uỷ quyền nhận thừa kế có xác nhận của UBND phường, xã.7. Giấy chứng tử trong quá trình nhập viện, giấy uỷ quyền nhận thừa kế có xác nhận của UBND phường, xã.