Trong năm 2018, Chính phủ sẽ đề nghị với Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung quản lý thu chi Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội vào chương trình kiểm toán thường xuyên từ năm 2018 để giám sát.

Tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 4/1/2018, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá chi tiết về tình trạng Bảo hiểm xã hội trong năm 2017. Trong năm qua Bảo hiểm xã hội đã đổi mới phương thức hoạt động, đồng thời cải cách thủ tục hành chính (cắt giảm từ 32 thủ tục hành chính còn 28 thủ tục), đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chính vì vậy, mức độ hài lòng của người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cũng tăng lên đáng kể.

Tu-nam-2018-se-kiem-toan-thu-chi-bao-hiem-y-te-va-bao-hiem-xa-hoi1

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng cho biết thêm, diện bao phủ Bảo hiểm xã hội còn rất thấp, chưa đạt yêu cầu đặt ra. Sau 10 năm triển khai, tính đến nay vẫn chỉ có 300.000 người tham gia, so với dân số 92,6 triệu người. Tình trạng trốn đóng, đặc biệt là trục lợi, gian lận Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã làm cho quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng rất nhiều.

Trong năm 2018, Chính phủ sẽ đề nghị với Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vào chương trình kiểm toán thường xuyên từ năm 2018 để giám sát.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần quan tâm đến một số nội dung, trong đó bao gồm việc phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tòa án công khai xử phạt hành vi trốn đóng cũng như trục lợi bảo hiểm, nhằm đảm bảo lợi ích cho người tham gia Bảo hiểm y tế cũng như cơ quan bảo hiểm.

Tu-nam-2018-se-kiem-toan-thu-chi-bao-hiem-y-te-va-bao-hiem-xa-hoi2

Phó thủ tướng ủng hộ giải pháp giao dự toán thu chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho từng địa phương; tiếp tục thực hiện đấu thầu thuốc thuộc danh mục chi trả của Bảo hiểm y tế, cùng với việc đấu thầu thuốc của Bộ Y tế để kéo giá thuốc năm 2018 giảm 10 – 15% so với giá thuốc hiện nay.

Hy vọng với những phương hướng nhiệm vụ mới trong năm 2018 của cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết được triệt để những khó khăn, vướng mắc mà Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế gặp phải trong thời gian qua, đồng thời nâng cao hơn nữa tỉ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.