Theo Bộ luật hình sự mới sửa đổi có hiệu lực từ 01-01-2018, đối với những người đứng đầu doanh nghiệp  trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện  cho người lao động sẽ bị phạt tù  từ 3 tháng đến 7 năm và phạt tiền lên đến 1 tỉ đồng.

Theo ông Lê Văn Phúc – Phó trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam cho biết, để bảo vệ quyền con người và đảm bảo đầy đủ quyền công dân, Quốc hội khóa 13 đã thông qua việc bổ sung các tội danh vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vào Bộ luật Hình sự. Từ ngày 01/01/2018, chủ doanh nghiệp có hành vi gian lận trong việc đóng bảo hiểm cho người lao động sẽ bị xử phạt hình sự.

bao-hiem-y-te

Điều 219 Bộ luật hình sự quy định về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN quy định:

 1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
  a) Trốn đóng bảo hiểm từ với số tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
  b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.
 2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:
  a) Phạm tội từ 02 lần trở lên;
  b) Trốn đóng bảo hiểm với số tiền từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
  c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;
  d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.
 3. Phạm tội trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
  a) Trốn đóng bảo hiểm với số tiền từ 1.000.000.000 đồng trở lên;
  b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 200 người trở lên;
  c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.
 4.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 5. Pháp nhân phạm tội quy định tại Điều này thì bị phạt như sau:
  a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
  b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
  c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

bao-hiem-cho-nguoi-lao-dong
Ông Phúc chia sẻ thêm,  trong thời gian tới bộ sẽ điều chỉnh giá dịch vụ y tế để thu hút người chưa có BHYT tham gia BHYT. Thêm vào đó, quỹ BHYT sẽ chi trả phí thuốc kháng virut HIV cho người có thẻ BHYT. Những thay đổi sắp tới này nhằm khuyến khích xã hội tham gia BHYT, giảm thiểu gánh nặng rủi ro khi  ốm đau, bệnh tật.